Skip to main content


Rahman bin Kiam @ Abd Karim

Penolong Pengarah

Unit Hal Ehwal Pentadbiran Sekolah-Sekolah

(Rahman.Kiam@sabah.gov.my)

Fungsi Unit Hal Ehwal Pentadbiran Sekolah-Sekolah
  • Menyelaras data maklumat institusi negeri dan swasta.
  • Menyelaras keperluan, penempatan dan pertukaran guru lantikan SPANS dan guru lantikan zakat.
  • Menyelaras pengurusan dan pentadbiran pengoperasian institusi Pendidikan Islam negeri dan swasta.
  • Menyelaras permohonan penubuhan dan pendaftaran institusi negeri dan swasta.
  • Merancang keperluan latihan bagi kepimpinan sekolah.