Skip to main content

PROSEDUR PERKAHWINAN (WARGANEGARA)

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN:

 • 2 set borang permohonan/kebenaran menikah (2 Set borang untuk pasangan lelaki & perempuan)
  • * Setiap borang boleh difotostat satu (1) salinan
 • 2 set borang keizinan kawin (2 set borang untuk pasangan lelaki & perempuan)
 • 2 set borang pengesahan status bujang (2 set borang untuk pasangan lelaki & perempuan)
  • * Surat daripada Ketua Kampung atau Majikan boleh dilampirkan
 • 2 salinan I/C bakal pengantin (lelaki & perempuan)
 • 2 salinan surat akuan bujang (lelaki & perempuan)
 • 2 salinan I/C wali pengantin perempuan
 • 2 orang lelaki sebagai saksi borang (bagi pihak lelaki & perempuan)
 • Surat kebenaran berkahwin dari kedutaan untuk Warga Asing
 • Surat pengesahan bujang dari kedutaan untuk Warga Asing
 • Salah seorang pasangan hendaklah pemegang pas lawatan (pastikan pas tidak tamat tempoh 30 hari)
 • H.I.V Test
         

PROSEDUR PERKAHWINAN (WARGA ASING)

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN:

 • Salah satu pasangan hendaklah pemegang pas lawatan; Pas lawatan akan tamat tempoh dalam masa 30 hari. Pastikan pas lawatan tidak tamat tempoh (Visit Pass).
 • Dapatkan surat pengesahan berkahwin daripada kedutaan pasangan warga asing berkenaan atau jabatan agama negara asal pasangan berkenaan (Letter of Permission to Marry form Embassy).
 • Dapatkan surat pengesahan status (Marital Status) daripada kedutaan pasangan warga asing berkenaan (Letter of Marital Status Confirmation from Embassy).
 • Kursus kahwin tidak wajib bagi pasangan warga asing berkenaan. 
 • Lengkapkan borang kahwin.
 • Ujian H.I.V adalah wajib (H.I.V Test- Compulsory)
  • * Ujian boleh dibuat di klinik-klinik kesihatan kerajaan sahaja dengan menggunakan borang saringan H.I.V yang telah diwartakan oleh pihak KKM. Sila rujuk senarai ini: