Skip to main content

Tugas utama bahagian ini ialah mentadbir-urus hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan fizikal yang dijalankan oleh Jabatan ini. Ketua Penolong Pengarah bahagian ini ialah Puan Ir. Jamilah binti Tukang.

Fungsi Bahagian

  1. Pengurusan projek tidak melibatkan teknikal.
  2. Mengurus pendaftaran kontraktor-kontraktor yang berurusan dengan JHEAINS.
  3. Menyediakan perincian projek dan laporan teknikal.
  4. Membuat pemeriksaan projek-projek untuk pengesahan kesempurnaan atau siap.
  5. Menyenaraikan semua Masjid, Surau, Sekolah Agama Islam di Sabah.
  6. Mengurusa untuk mendapatkan perkhidmatan juruperunding.