Skip to main content

Hala Tuju

 • Menjadikan Masjid sebagai pusat pembangunan ummah yang berperanan sebagai pusat pelaksanaan aktiviti kemasyarakatan.
 • Menjadikan Masjid sebagai pusat pembudayaan ilmu di kalangan masyarakat.
 • Menjadikan Masjid sebagai tempat membina penghayatan Islam di kalangan masyarakat.
 • Menjadikan taman perkuburan lebih teratur, dan sistematik.
 • Menjadikan taman perkuburan lebih teratur, dan sistematik.

 

Garis Panduan Kerja Bahagian

 • Garis Panduan Mendirikan Masjid / Surau
 • Garis Panduan Mengubah, Menambah dan Meroboh masjid atau Surau
 • Garis Panduan Menggunakan Bangunan sebagai Masjid atau Surau
 • Garis Panduan Jawatankuasa Kariah (Jawtankuasa Masjid/Surau)
 • Garis Panduan Arah Qiblat
 • Garis Panduan Taman Perkuburan
 • Garis Panduan Taman Perkuburan
 • Garis Panduan Taman Perkuburan
 • Garis Panduan Takmir Masjid Negeri Sabah
 • Garis Panduan Derma Khairat