Skip to main content

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah (JHEAINS) merupakan agensi jabatan kerajaan negeri di bawah pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas. JHEAINS ditubuhkan pada 1 Januari 1996 melalui kertas kabinet bil/25/95, rcc. 101/469 jilid 3, 11 Ogos 1994 bagi melaksanakan dasar-dasar Majlis Ugama Islam Negeri Sabah (MUIS). Rasional penubuhan JHEAINS adalah selaras dengan peranannya sebagai agensi pelaksana dan penguatkuasa bagi MUIS dan selaras dengan enakmen pentadbiran undang-undang Islam, no. 13/1992.