Skip to main content


Dayang Jaudah binti Amit

Ketua Nazir 

Unit Naziran Sekolah

(DgJaudah.Amit@sabah.gov.my)

Fungsi Unit Naziran Sekolah
  • Menggubal, menyemak dan menyediakan standard kualiti pendidikan.
  • Menyelaras peningkatan pembangunan sumber manusia untuk guru-guru.
  • Mengurus dan menyelaras kemasukan pelajar ke IPTA dalam dan luar negara.
  • Menjalankan pemeriksaan pelaksanaan kurikulum pdp negeri dan kebangsaan.
  • Menyelaras pelaksanaan kurikulum pdp negeri dan kebangsaan.