Skip to main content
  • Mendaulatkan Undang-Undang Syariah 
  • Mendakwa mereka yang melanggar Undang-Undang Syariah di Mahkamah 
  • Memastikan setiap yang didakwa sabit kesalahannya 
  • Membantu Mahkamah dalam memutuskan hukuman melalui penyediaan hujjah yang bermutu 
  • Membentuk imej pendakwaan yang berkualiti 
  • Memberi nasihat yang berkaitan dengan Undang-Undang Syariah kepada Bahagian-Bahagian di JHEAINS yang ada kaitan dengan penguatkuasaan Undang-Undang