Skip to main content


Fatmawati @ Nani binti Wahit

Penolong Pengarah

Unit Peperiksaan

(Fatmawati.AbdWahid@sabah.gov.my)

Fungsi Unit Peperiksaan
  • Mengurus pengendalian peperiksaan negeri.
  • Menyemak kualiti soalan peperiksaan negeri.
  • Mengesahkan maklumat sekolah dan calon peperiksaan negeri.
  • Memantau pelaksanaan peperiksaan.
  • Memperakui keputusan dan sijil peperiksaan (SRU dan SMU)