Skip to main content


Mohd Fadzly bin Luqman

Penolong Pengarah

Unit Pendidkan dan Hal Ehwal Akademik

(MohdFadzly.Luqman@sabah.gov.my)

Fungsi Unit Pendidikan & Hal Ehwal Akademik
  • Mengurus pembangunan hal ehwal murid.
  • Mengurus bantuan pendidikan dan kebajikan murid.
  • Menyelaras dan melaksanakan aktiviti pembangunan akademik murid.
  • Melaksanakan program kokurikulum peringkat negeri dan kebangsaan.
  • Mengurus kemasukan dan pertukaran murid ke Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN).