Skip to main content

Satu bahagian yang bertanggungjawab di atas pentadbiran Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sabah. Bahagian ini terdiri daripada enam (6) unit.

Ketua Penolong Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan & Kewangan ialah Puan Anita Binti Mohd Taib.

Pentadbiran Am

Fungsi unit

 1. Pengurusan Rekod & Fail
 2. Pengurusan Kenderaan
 3. Pengurusan Stor
 4. Pentadbiran Pejabat
 5. Pengurusan Utiliti    

Latihan & ICT

Fungsi unit

 1. Pengurusan ICT
 2. Latihan
 3. Pengurusan PTM & PROSPEK

Prestasi & Latihan Industri

Fungsi unit

 1. Penilaian Prestasi Tahunan (e-prestasi)
 2. Peperiksaan Perkhidmatan Awam
 3. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)

Perolehan


Fungsi unit

 1. Pengurusan Inventori    
 2. Pengurusan Perolehan
 3. Pengurusan Sebut harga & Tender    

Pejawatan & Perkhidmatan


Fungsi unit

 1. Perancangan Keperluan & Penggunaan Tenaga Manusia   
 2.  Tatatertib
 3. Pengambilan / Pelantikan   
 4.  Elaun-elaun
 5. Rekod Perkhidmatan    
 6. Penguatkuasaan Skim Perkhidmatan
 7. Jadual Gaji Khas untuk Penyandang    
 8. Pemangkuan / Tanggungan Kerja
 9. Pengurusan Perjawatan    
 10. Penetapan Gaji
 11. Pertukaran Pelantikan    
 12. Persaraan
 13. Kemudahan Cuti    
 14. Perancangan Sumber Manusia
 15. Pengisytiharan Harta    
 16. Kenaikan Pangkat
 17. Struktur Organisasi    
 18. Hadiah Pergerakan Gaji
 19. Percubaan    Pergerakan Gaji
 20. Pengesahan Jawatan / Pemberian Taraf Berpencen / Pelanjutan Tempoh 

Kewangan


Fungsi Unit

 1. Penyediaan penyata gaji
 2. Penyediaan input gaji
 3. Pengurusan pembayaran gaji vot peruntukan jabatan & vot terbuka
 4. Membuat penyesuaian semua peruntukan bayaran am jabatan
 5. Pengurusan pembayaran bil-bil atau invois daripada syarikat-syarikat & pembekal
 6. Membuat penyesuaian vot peruntukan gaji jabatan & vot terbuka
 7. Pengurusan tuntutan pembayaran seperti tuntutan perjalanan & sara hidup daripada kakitangan
 8. Menyemak baucar-baucar tuntutan bayaran am & dokumen-dokumen sokongan