Skip to main content

Tugas utama bahagian ini ialah melaksanakan penyelidikan dan penerbitan yang bersifat islamiyyah yang dijalankan oleh Jabatan ini. Ketua Penolong Pengarah bahagian ini ialah Tuan Haji Baharudin Bin Hj Alwi.

FUNGSI BAHAGIAN

  1. Membuat penyelidikan mengenai akidah dan syariah
  2. Menerbitkan bahan terbitan MUIS /JHEAINS
  3. Membuat liputan dan menyiarkan berita di media cetak dan elektornik
  4. Menyediakan ucapan, perutusan, khutbah dan esei
  5. Urusetia kebesaran Islam peringkat negeri Sabah
  6. Mendokumentasi bahan mengenai Islam