Skip to main content

FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Pentadbiran Masjid, Wilayah & Daerah adalah bahagian yang bertnaggungjawab dalam mengurus tadbir :

  • Pengursan Hal Ehwal Islam
  • Pengurusan Masjid
  • Pengurusan Surau 
  • Pengurusan Taman Perkuburan
  • Pengurusan Imam
  • Pengurusan Guru Takmir
  • Pengurusan Derma Khairat