Skip to main content

VISI

  • Menjadi sebuah institusi pendidikan yang berwibawa dalam mengurus dan memartabatkan Pendidikan Islam di Sabah.

MISI

  • Menjadi sebuah institusi yang unggul dan bertanggungjawab melahirkan insan kamil melalui kecemerlangan usaha-usaha tarbiah Islamiyah yang bersifat dwi-dimensi secara berterusan dan kolektif berdasarkan nilai-nilai iman dan taqwa, budaya ilmu, profesionalisme dan akauntabaliti.

OBJEKTIF

  • Melahirkan pelajar yang dapat menguasai al-Quran menterjemahkannya dalam kehidupan seharian.

  • Menyediakan peluang-peluang pendidikan asas agama kepada umat Islam.

  • Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam kurikulum dan kokurikulum.

  • Melahirkan pelajar yang memiliki kekuatan mental, kecergasan jasmani dan rohani supaya mampu menghadapi cabaran globalisasi.