Skip to main content

Visi

Memartabatkan hukum syarak di dalam urusan hal ehwal kekeluargaan Islam.

Misi

Mewujudkan khidmat kerja yang bersistematik, cekap dan berkesan dalam pengurusan hal ehwal kekeluargaan Islam

Objektif

Memantapkan institusi kekeluargaan Islam dengan berpandukan Hukum Syarak dan juga Enakmen Undang-Undang Kekeluargaan Islam Negeri Sabah 2004