Skip to main content
  • Melaksanakan enakmen dan dasar-dasar yang digubal oleh Majlis Ugama Islam Negeri Sabah (MUIS).
  • Menguatkuasakan undang-undang Islam berkaitan kekeluargaan Islam seperti Perkahwinan, Perceraian, Nafkah dan Penjagaan Anak.
  • Pengawalan Sekolah-Sekolah Agama Islam.
  • Penguatkuasaan dan Pendakwaan kesalahan-kesalahan Jenayah Syariah.
  • Mengurus tadbir Sekolah Agama Negeri, Masjid dan Surau.
  • Pelaksanaan, pemantauan dan pengukuhan (consolidate) aktiviti dakwah.
  • Perkara-perkara lain berhubung dengannya serta meneruskan tugas dan tanggungjawab melaksanakan perkhidmatan yang sebelum ini dilaksanakan oleh Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS).