A- A A+

0611.jpg - 288.94 kB

1.jpg - 65.23 kB

SIDANG JEMAAH YANG DIRAHMATI ALLAH SEKALIAN,

Saya berpesan kepada diri saya dan menyeru sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kehidupan ini diberkati di dunia dan di akhirat.

 

MA’ASYIRAL MUSLIMIN RAHIMAKUMULLAH,

Islam adalah ajaran yang syumul merangkumi segala aspek kehidupan. Islam menggariskan segala bentuk panduan untuk diikuti dan dipatuhi oleh umat manusia. Walau bagaimanapun, dengan segala bentuk kepatuhan kepada Sang Pencipta, islam juga sangat meraikan perkembangan pemikiran dan ideologi bersesuaian dengan acuan syarak.

Ajaran islam adalah ajaran yang sangat meraikan akal fikiran, kerana dengan anugerah akallah manusia dikategorikan sebagai sebaik-baik ciptaan. Allah SWT berfirman dalam Surah at-Tin ayat 4;

2.jpg - 8.54 kBMaksudnya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik- baiknya”.

Maka, dengan kurniaan akal fikiran inilah membezakan manusia dengan ciptaan Allah yang lain seperti binatang. Binatang adalah ciptaan Allah SWT yang tidak dikurniakan akal fikiran dengan sebab itulah kita dapat melihat bagaimana tingkah laku seekor binatang yang sangat jauh dengan pertimbangan akal fikiran. Berbeza dengan manusia, manusia diberikan taklifan untuk menjadi hamba Allah SWT yang melaksanakan segala amal kebaikan dan menjauhi segala perkara yang keji kerana dengan kurniaan akal inilah manusia boleh membezakan perkara yang baik dan perkara yang tidak baik.

 

JEMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH SEKALIAN,

Fenomena global merujuk kepada kemodenan dan frasa maklumat dihujung jari sering menjadi perbahasan para ilmuan. Dengan ledakan kapasiti maklumat yang bercampur aduk diantara kesahihannya dan keraguannya, kita sebagai umat Islam perlu menilai dari kacamata atau perspektif yang digariskan oleh syara’. Dengan kepesatan pembangunan teknologi ini boleh diibaratkan seperti sebilah pisau yang boleh bermanfaat dan dalam masa yang sama juga boleh membawa kemudharatan. 

Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah sekaligus memakmurkan apa yang ada di muka bumi dengan membangunkan sesebuah Negara samada dari segi pembangunan infrastruktur mahupun pembangunan modal insan. Perkara-perkara ini saling berkaitan dengan kepesatan pembangunan teknologi juga kemodenan. Perkara ini termasuk dalam tanggungjawab manusia untuk mempastikan pembangunan sentiasa menjadi keutamaan. Allah SWT berfirman dalam surah Hud ayat 61 yang bermaksud: “Dan kepada kaum Thamud, Kami utuskan saudara mereka: Nabi Salleh. Ia berkata: Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah! Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripada-Nya. Dialah yang telah menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi, serta menghendaki kamu memakmurkannya. Oleh itu mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik, kemudian kembalilah kepadaNya dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa dekat, lagi sentiasa memperkenankan permohonan hamba-Nya.”

 

SIDANG JEMAAH YANG DIKASIHI ALLAH SEKALIAN,

Agama Islam dan arus kemodenan dan tidak pernah mengenepikan kebolehan akal fikiran dalam melaksanakan sesuatu pembangunan. Akan tetapi perlu diingatkan, ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bersedia dalam pelbagai hal dan keadaan. Sebagai contoh, individu muslim perlu persiapkan diri dari segi rohani dan intelektual dengan melengkapkan ilmu sebenar dalam upaya membangunkan sesebuah Negara. Para cendekiawan Islam sangat berpesan mengenai kepentingan ilmu dalam tadbir urus sesuatu perkara. Antaranya Imam As-Syafie pernah mengungkapkan yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam muqaddimah “al-Majmu’ ”, katanya: 

“Barangsiapa yang menginginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu, barangsiapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu, barangsiapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu”. Disamping itu, usaha memakmurkan kehidupan di dunia ini hendaklah tujuanutamanya bagi meraih kebahagiaan kehidupan di akhirat. Ini kerana sebagai seorang muslim sejati, kita menumpukan seluruh kehidupan bagi meraih mardhatillah”  itulah kebahagian hakiki.

Maka dengan menumpukan syarat-syarat dan tujuan utama seperti yang dinyatakan tadi, sudah tentu umat Islam akan meraih keberhasilan dalam melonjakkan usaha memakmurkan dunia sesuai dengan acuan syara’. Justeru itu Islam tidak akan difitnah serta dilabel sebagai ajaran yang konservatif mahupun kolot yang menolak kemodenan. Walhal, islam itu adalah agama yang syumul dan meraikan segala bentuk pembangunan yang membawa kepada kemakmuran dan kebahagiaan hidup seperti firman Allah SWT dalam surah al-A’raaf, ayat 10:

3a.jpg - 107.87 kB

4.jpg - 182.61 kB

5.jpg - 140.76 kB

Muat turun khutbah

Peta Lokasi