A- A A+

1.png - 2.37 MB

2.png - 344.25 kB

SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH,

Pada hari Jumaat yang diberkati ini, saya berpesan kepada diri saya dan sidang jemaah sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita menikmati kesejahteraan dan keberkatan hidup serta berbahagia di dunia dan di akhirat.

 

SAUDARA HADIRIN JUMAAT YANG DIKASIHI ALLAH,

Islam satu sistem hidup yang bersifat rabbani dan menganjurkan kepada manusia agar sentiasa berlaku adil dalam setiap tindakan yang diambil.Islam menyeru agar meletakkan sesuatu pada sewajarnya, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya serta menghukum manusia yang bersalah dengan hukuman setimpal tanpa membezakan antara manusia. Wujudnya masyarakat majmuk di negeri dan negara kita ini tentulah mempunyai banyak hikmah. Selain memberi peluang untuk saling mengenali di antara satu sama lain, ia juga memberi ruang kepada kita untuk memahami pelbagai keunikan dan keistimewaan yang menjadi amalan setiap suku kaum dan keturunan. Allah SWT berfirman menerusi surah al Hujurat ayat 13 :

3.png - 201.72 kB

Yang bermaksud: “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan Yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan Yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya (akan keadaan dan amalan kamu).”

 

JAMAAH JUMAAT YANG DIKASIHI,

Kita baharu sahaja menyambut hari Malaysia, maka sewajarnyalah kita terus berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan negeri dan Negara ini dengan sepenuh hati. Untuk menjalani kehidupan yang berjaya, kita perlu menerima fakta kehidupan hidup dalam suasana penuh dengan kerencaman dan kepelbagaian. Alangkah baiknya jika kita dapat terus memperkukuhkan perpaduan, meskipun hidup dengan berbilang bangsa, budaya, adat mahupun kepercayaan beragama. Sejak mulanya tamadun Islam, orang Islam telah hidup sebagai anggota masyarakat majmuk. Tekunilah dan pelajarilah tinta sejarah yang pernah dijalani oleh baginda Rasulullah SAW. Termeterainya piagam atau perlembagaan Madinah merupakan manifestasi keharmonian hidup bermasyarakat yang pelbagai.

Dalam sebuah hadith yang panjang, ketika khutbah wada’, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud : “Wahai manusia! Ingatlah bahawa Tuhan kamu adalah satu dan ingatlah tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke atas orang Ajam dan tidak ada kelebihan orang Ajam ke atas orang Arab dan tidak ada kelebihan orang berkulit hitam ke atas orang berkulit merah kecuali orang yang bertaqwa “ (HR.Ahmad).

 

JAMAAH JUMAAT YANG DIHORMATI,

Islam memberikan penekanan kepada kedamaian hidup individu, baik daripada aspek fizikal dan mental seseorang, Islam juga menggalakkan keharmonian masyarakat dan keamanan bersama agar semua manusia dapat menjalani kehidupan dengan sentosa dan harmoni. Kita seharusnya mencari titik persamaan, agar negeri dan Negara kita Malaysia menjadi sebuah Negara contoh yang menjunjung erti ‘Kesatuan Dan Perpaduan’ dalam kalangan rakyatnya. Kita perlu berfikir dan bertindak ke arah mencapai satu matlamat iaitu menuju ke arah kebaikan, kemajuan dan pembangunan seimbang yang menghasilkan “Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur” iaitu negara yang baik dan diampuni Tuhan. Marilah kita hilangkan sifat taksub atau rasis perkauman dan ekstrim agama yang membawa permusuhan antara kita, kerana permusuhan itu adalah tuntutan nafsu. Sekiranya wujud perbezaan pendapat sesama kita, maka raikanlah perbezaan tersebut dengan hati yang terbuka. Perbezaan pendapat atau pandangan yang dilihat dari sudut positif, ia boleh membawa rahmah dan kebaikan. Sebaliknya jika ia dilihat sebagai pemisah, maka ia boleh menjurus kepada perpecahan dan permusuhan di antara kita. Seperti firman Allah SWT menerusi surah ali-Imran, ayat 101 :

4.png - 208.81 kB

Yang bermaksud: “Dan bagaimana kamu akan menjadi kafir padahal kepada kamu dibacakan ayat-ayat Allah (Al-Quran), dan dalam kalangan kamu ada RasulNya (Muhammad, s.a.w)? Dan sesiapa berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sesungguhnya ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang betul (lurus).

5.png - 133.52 kB

6.png - 422.06 kB

7.png - 398.72 kB

 

Muat turun khutbah 1

Muat turun khutbah 2

 

Peta Lokasi