A- A A+

FUNGSI.png - 91.43 kB

 

  • Melaksanakan enakmen dan dasar-dasar yang digubal oleh MUIS
  • Mengguatkuasakan undang-undang Islam berkaitan kekeluargaan Islam seperti perkahwinan, perceraian, nafkah dan penjagaan anak.
  • Pengawalan sekolah-sekolah agama Islam.
  • Penguatkuasaan dan pendakwaan kesalahan-kesalahan jenayah syariah.
  • Mengurus tadbir sekolah agama negeri, masjid dan surau.
  • Pelaksanaan, pemantauan dan pengukuhan (consolidate) aktiviti dakwah.
  • Perkara-perkara lain berhubung dengannya serta meneruskan tugas dan tanggungjawab melaksanakan perkhidmatan yang sebelum ini dilaksanakan oleh Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS).

Peta Lokasi