A- A A+

KPP2021.jpg - 69.49 kB

KPP2021F.jpg - 6.81 kB

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam mempunyai 9 bahagian yang berfungsi untuk menguruskan hal ehwal masyarakat Islam di Sabah, sejajar dengan Visi dan Misi jabatan.

Peta Lokasi