A- A A+

Bil No Pekeliling Tajuk Pekeliling Tarikh Pekeliling Dikeluarkan
1 JHEAINS:100-4/2 Penggunaan Gelaran Rasmi Pegawai Tadbir Agama JHEAINS 02 Disember 2019
2 JKM.100-4/62 Senarai Perjawatan dan Peruntukan Kewangan JHEAINS 07 Disember 2020
3 JKM/PMTKK:100-4 Pertukaran Nama pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas 08 November 2022
4  JHEAINS:500-20/3 KLT.5(62) Pengunaan Sistem Perakam Kehadiran Biometrik (Facetime)  16 November 2022

 

 

 

Peta Lokasi