A- A A+

SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH SEKALIAN,

Saya berpesan kepada diri saya dan menyeru sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah kita meningkatkan ketaqwaan ke hadrat Allah S.W.T, dengan mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba Allah yang terbaik, beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat.

Ajaran Islam sangat menitikberatkan tentang prinsip keadilan dan kesaksamaan. Jesteru, mimbar pada hari ini akan membicarakan tajuk khutbah “PELIHARA HAK DALAM ISLAM”.

HADIRIN YANG DIRAHMATI ALLAH,

Isu mempertahankan maruah, keadilan, kebebasan, kesaksamaan dan persaudaraan sejagat yang menjadi asas kepada hak asasi manusia telah menjadi persoalan penting dalam peradaban manusia sejak awal kehidupan manusia lagi. Isu hak asasi manusia telah menjadi isu sejagat dan seluruh dunia telah memberikan perhatian yang serius terhadap pencabulan hak asasi manusia khususnya melalui peperangan. Selepas Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948, negara-negara di seluruh dunia telah membincangkan pelaksanaan hak asasi manusia di negara masing-masing. Beberapa konvenysen dan perjanjian antarabangsa telah dibuat untuk menjelaskan objektif hak asasi manusia ini kepada masyarakat antarabangsa.

Kini hak asasi manusia telah menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat dan mereka melihat bahawa kebebasan, keamanan, dan keadilan adalah simbol kepada maruah diri dan menghormati hak asasi orang lain. Walau bagaimanapun, ada sesetengah masyarakat kita pada hari ini masih melihat hak asasi manusia bertentangan dengan ajaran Islam.

SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH SEKALIAN,

Sekiranya difahami dengan betul, banyak persamaan Islam dan hak asasi manusia, intipati dan asas yang membentuk kedua-dua prinsip tersebut adalah sama berdasarkan kepada konsep penghormatan martabat manusia dan keadilan. Masyarakat harus bersatu bagi mencari jalan untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat dicapai tanpa ada sebarang bentuk diskriminasi.

Perkataan Haq telah disebut di dalam al-Quran sebanyak 287 kali dan membawa maksud lebih daripada 18 definisi yang berbeza. Di dalam Islam, hak asasi bukan diberi oleh pemerintah atau raja tetapi daripada Allah SWT. Hak asasi manusia dari perspektif Islam adalah lebih luas, menyeluruh dan lebih menjamin kesejahteraan hidup manusia. Dari perspektif Islam, antara definisi hak asasi manusia termasuklah hak dan tanggungjawab, pemilikan harta, perkongsian, keinginan, keadilan, ketepatan, kesesuaian, kebenaran, kuasa, pendakwaan, kehakiman, kebebasan, pilihan dan keistimewaan.

Terdapat pandangan yang menyatakan bahawa Islam mendiskriminasikan penganutnya dalam semua perkara kerana Islam tidak ada hak asasi adalah tidak tepat. Ini dapat dibuktikan dari Piagam Madinah 622 Masihi yang mendahului dalam mendokumentasikan hak asasi manusia yang pertama di dunia. Piagam Madinah merangkumi aspek keselamatan masyarakat, kebebasan Bergama, keselamatan dan hak wanita, hubungan antara bangsa dan kaum, sistem perundangan, kehakiman dan peraturan untuk membayar diyah.

Secara asasnya dalam Islam, sekiranya perkara itu membawa kebaikan dan tidak bercanggah dengan Syariah, prinsip hak asasi itu akan diterima. Perkara ini telah dijelaskan dalam al-Quran dalam surah Al-Hujarat, Ayat 13:

Bermaksud: “Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan telah kami menciptakan kamu dengan pelbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan (beramah mesra antara satu dengan yang lain) Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang lebih takwanya.”

HADIRIN YANG DIRAHMATI ALLAH,

Islam tidak menghalang umatnya untuk menikmati hak asasi manusia tetapi hak tersebut haruslah dilaksanakan berlandaskan kepada syariat Islam dan dalam ruang lingkup pengabdian diri kepada Allah SWT. Allah SWT telah menyatakan tentang kemuliaan umat manusia dan melambangkan betapa tingginya martabat manusia dalam Surah al-Isra, ayat 70:

Bermaksud: “Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam; dan Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut; dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Dalam ayat ini, Allah SWT telah menyatakan dengan jelas bahawa Allah telah mengurniakan kepada manusia secara umum kelebihan dan kedaulatan tanpa mengambil kira tentang sifat-sifat manusia mahupun kepercayaan agama manusia tersebut. Selain itu, ia turut menjelaskan bahawa kemuliaan atau “Karamah Insaniyyah” itu dikurniakan oleh Allah SWT kerana faktor sebagai manusia itu sendiri bukan kerana warna kulit, bangsa atau pun agama.

SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH SEKALIAN,

Perlembangaan Persekutuan Malaysia telah menyatakan secara jelas bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan tetapi hak untuk mengamalkan agama masing-masing dilindungi. Perlembangaan Persekutuan juga melindungi hak kebebasan asasi sebagaimana yang terkandung dalam Perkara 5 hingga 13 yang menyatakan tentang hak kehidupan dan kebebasan diri, kesamarataan, kebebasan bersuara, berhimpun dan membentuk persatuan, hak kepada pendidikan dan lain-lain lagi. Perkara-perkara tersebut hendaklah diberikan pengiktirafan yang sewajarnya kepada semua rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama.

Islam juga telah mengariskan empat klasifikasi hak yang mesti ditunai oleh setiap manusia iaitu Hak Allah SWT (penentuan hukum), hak individu, hak semua manusia dan hak menggunakan dengan betul segala kurniaan Allah SWT. Sistem hak asasi manusia dalam Islam juga mengandungi hak politik, sivil, ekonomi, sosial dan budaya. Islam juga memberi hak kepada golongan yang lemah seperti golongan miskin, orang kurang upaya, dan minoriti tanpa mengira usia, jantina, warna kulit, keturunan dan agama.

Konsep Rahmatan lil-Alamin menekankan pentingnya mempromosikan keadilan bagi semua orang termasuk orang-orang bukan Islam, melalui keterlibatan dan interaksi dengan semua yang terlibat. Pendekatan ini adalah perlu dalam konteks Malaysia memandangkan demografi penduduk Malaysia yang pelbagai. Kita mesti menegakkan prinsip dan hukum-hukum Islam tetapi dalam masa yang sama tidak boleh membenarkan pengamalan Islam membawa kepada ketidakadilan kepada orang-orang bukan Islam.

HADIRIN YANG DIRAHMATI ALLAH,

Antara prinsip-prinsip yang saling mengukuh antara Islam dan hak asasi manusia, antaranya:

Pertama: Prinsip Kesejagatan. Terdapat banyak pesanan dalam al-Quran dan Sunnah untuk manusia yang keseluruhannya bertemakan keadilan, kemanusiaan dan belas kasihan. Prinsip hak asasi manusia yang ditekankan dalam al-Quran adalah bersifat sejagat.

Kedua: Prinsip Kehormatan Insan. Islam mengiktiraf kehormatan insan dan manusia wajib menghormati antara satu sama lain.

Ketiga: Prinsip Keadilan. Allah SWT telah mengamanahkan setiap manusia untuk bertanggungjawab menegakkan keadilan tanpa pilih kasih.

Keempat: Prinsip Ihsan. Memberi layanan yang adil dan saksama di bawah kedaulatan undang-undang (rule of law) tanpa mengira status sosial dan ekonomi.

Kelima: Prinsip Tidak Mendiskriminasi. Islam sememangnya menolak sebarang bentuk penindasan dan diskriminasi terhadap warna kulit, bangsa, kaum atau apa-apa perbezaan yang lain.

Keenam: Prinsip Kesaksamaan. Islam menolak sebarang pewujudan kasta dan kelas masyarakat serta memberikan hak yang saksama kepada semua manusia tanpa mengira darjat dan status sosial.

SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH SEKALIAN,

Kesimpulan yang boleh diambil daripada khutbah Jumaat pada hari ini adalah terdapat banyak prinsip hak asasi manusia yang menyamai prinsip Islam dan ia mengukuhkan lagi konsep hak asasi manusia yang terdapat dalam triti-triti antarabangsa. Hak asasi mestilah mengambil kira kerangka Islam atau perundangan Islam dan tidak tertumpu kepada teori hak asasi antarabangsa. Amalan, kepercayaan dan pegangan yang bersifat diskriminasi dan tidak adil perlu dihapuskan dengan syarat ia sejajar dengan kehendak Islam.

 

 

Muat turun khutbah

 

 

 

 

 

 

SIDANG JEMAAH YANG DIRAHMATI ALLAH SEKALIAN,

Saya berpesan kepada diri saya dan menyeru sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kehidupan ini mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat.

SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH,

Islam amat memuliakan insan yang bergelar IBU dan BAPA. Memuliakan ibu atau bapa, bukanlah dengan memberi harta yang berlimpah ruah tetapi dengan akhlak yang baik dari anak-anak. Ini adalah antara ciri-ciri orang beriman yang dicintai oleh Allah SWT. Atas kemuliaan dan ketinggian kedudukan ibu dan bapa di dalam agama, maka Allah SWT mewajibkan kita berlaku ihsan kepada kedua-duanya. Firman Allah SWT dalam Surah An Nisa ayat 36:

Maksudnya: “Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua; dan berbuat baiklah kepada kedua ibubapa….”

Para pentafsir al-Quran menjelaskan bahawa maksud berbuat baik kepada ibubapa ialah kita berusaha mencari keredhaan dan menggembirakan hati kedua-duanya. Keredhaan Allah SWT adalah bergantung kepada keredhaan ibubapa manakala kemurkaan ibubapa menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Oleh itu, jelas sekali bahawa menjadi kewajiban seorang anak untuk memuliakan dan memastikan keperluan ibu bapanya di penuhi sebaik mungkin sama ada fizikal, mental dan emosi supaya mereka berada dalam situasi bahagia dan sejahtera.

SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH,

Anak-anak yang mengasihi ibu bapa mereka akan sentiasa memelihara akhlak dan sahsiah diri menuju jalan kemuliaan. Antara sikap mulia anak-anak kepada ibubapa adalah berlemah lembut, berbudi bahasa, tidak derhaka dan sentiasa ingat pengorbanan mereka. Bahkan ini adalah elemen penting dalam pemupukan nilai-nilai dalam berkeluarga dan merupakan suatu tuntutan dalam hidup beragama terutamanya apabila mereka mencapai usia emas.

Setidak-tidaknya ada lima Nilai Teras Keluarga Bahagia berkonsepkan KASIH iaitu Kasih Sayang, Berakhlak, Sihat, Selamat, Berilmu dan Harmoni yang boleh diamalkan. Namun, jika elemen nilai ini diketepikan maka terjadilah kes anak yang berjaya dalam hidup, punya nama, pangkat dan harta tetapi gagal menyantuni ibubapanya. Lebih memilukan, ia mendatangkan tekanan emosi yang teruk kepada ibubapa sehingga menjejaskan tahap kesihatan mereka.

Apa yang membimbangkan, ada di kalangan mereka yang tinggal berseorangan ataupun bersama pasangan mengalami rasa kesunyian dan rendah tahap interaksinya dengan ahli keluarga. Oleh itu, situasi ini perlu diberi perhatian serius oleh anak-anak kerana ia mungkin memberi kesan kepada kestabilan emosi, kesihatan dan ekonomi ibu dan bapa kita.

SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH,

Ketika ini, masih ada lagi masyarakat yang mengabaikan tanggungjawab kepada ibubapa mereka. Bahkan masih ada juga yang tidak mempedulikan nasib ibubapa dan kurang prihatin terhadap kesusahan ibubapa mereka. Ingatlah, bahawa mereka sudah terlalu banyak berkorban dan berjasa dalam membesarkan kita. Justeru, menghayati pengorbanan mereka dalam tempoh sehari adalah tidak memadai. Bahkan kita dituntut mengenang jasa mereka dengan kasih sayang sepanjang hayat kita. Firman Allah SWT dalam Surah al- Ahqaf ayat 15:

Maksudnya: “Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungkannya dan telah melahirkannya dengan bersusah payah. Sedang tempoh mengandungnya berserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa tiga puluh bulan.”

Sememangnya cabaran menjaga ibubapa yang telah lanjut usia adalah berat. Namun, jika kita sabar dan ikhlas melayan mereka nescaya sudah tentulah kebaikan juga yang dibalas oleh Allah SWT. Yakinlah, bagi balasan baik Allah SWT telah menjanjikan kebaikan yang tidak terkira terhadap ketaatan dan amal bakti yang dicurahkan oleh seorang anak kepada ibu bapanya.

Sebagai anak, kita bertanggungjawab memuliakan ibubapa dengan mentaati mereka, menggembirakan mereka, bersyukur dan menghargai mereka dan sentiasa mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dengan amalan mulia ini, Allah SWT memberkati rezeki dan umur kita, menghapuskan dosa dan menjadi jaminan untuk kita memasuki syurga.

Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah RA bahawa Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya:

“Sungguh hina, Sungguh hina, Sungguh hina”. Lalu baginda SAW ditanya: “Siapakah Ya Rasulullah?” jawab baginda SAW: “Sesiapa yang mendapati kedua ibubapanya yang sudah tua atau salah seorang daripada keduanya, tetapi dia tidak dapat masuk ke syurga (dengan memelihara mereka sebaik-baiknya).

SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH,

Pada hari yang mulia ini, saya menyeru sidang jemaah sekalian, marilah kita berpesan-pesan kepada diri kita dan anak-anak agar sentiasa peka terhadap apa jua cabaran dan perubahan ibubapa terutamanya insan yang bernama ibu. Sememangnya, pengorbanan ibu itu tidak ternilai dan wajar dibalas dengan penghormatan dan keperihatinan yang ikhlas daripada seorang anak yang pernah berada dalam rahimnya.

Andai ibu masih bersama kita, puas dan bahagiakanlah mereka dengan kasih sayang kita. Sebaliknya, jika telah tiada maka bekalkanlah ibu dengan doa dari kita anak yang soleh. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat Allah SWT di dunia dan di akhirat. Bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, saya ingin menyeru sidang Jumaat sekalian untuk sama-sama menghayati intipati khutbah yang telah disampaikan iaitu:

Pertama: Mentaati dan mematuhi kedua ibubapa melebihi segala-galanya selagi mana mereka tidak menderhakai Allah SWT.

Kedua: Mengutamakan kasih sayang terhadap ibubapa dengan menghormati dan membalas jasa mereka.

Ketiga: Umat Islam dilarang menyakiti hati ibubapa kerana ia termasuk dosa besar dan balasannya sangat berat di sisi Allah SWT.

Maksudnya: “Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan Dengan-Ku dengan sesuatu yang tidak engkau ketahui tentangnya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Kepada Akulah tempat kembali kamu kemudian Aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan.” (Surah Al ‘Ankabut : 8)

Muat turun khutbah

 

 

 


Sidang Jemaah yang dirahmati Allah,

Pada hari yang mulia ini, khatib menyeru kepada seluruh kaum muslimin supaya kita bertaqwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala suruhan-Nya dan dalam masa yang sama meninggalkan segala laranganNya. Mudah-mudahan kita semua dibangkitkan dalam kalangan orang-orang yang bertaqwa di akhirat kelak.

Bulan Rabiulawwal sangat sinonim dengan masyarakat kita khususnya dalam usaha memperingati sirah Rasulullah SAW. Justeru, tajuk khutbah pada hari ini ialah, “Teladani Rasulullah Hayati Sunnah”.

Sidang Jemaah yang dirahmati Allah,

Kelahiran Nabi Muhammad SAW dan perutusan Baginda SAW sebagai Rasulullah adalah bukti teragung betapa luasnya rahmat Allah SWT kepada seluruh alam. Menerusi kerasulan Baginda SAW, Allah SWT telah menyebarkan petunjuk dan hidayahNya kepada manusia. Malah, khusus buat orang beriman, Allah SWT melipatgandakan rahmatNya dengan perutusan baginda. Firman Allah SWT menerusi surah al-Hadid, ayat 28:

Bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan tetaplah beriman kepada RasulNya (Muhammad), supaya Allah memberi kepada kamu dua bahagian dari rahmatNya, dan menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan dengannya (pada hari kiamat kelak), serta diampunkannya dosa kamu, dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.”

Demikianlah rahmah dalam perutusan Baginda SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Apa jua yang datang dari sisi baginda sama ada dari sudut pegangan akidah, amalan syariat dan pedoman akhlak adalah berasaskan bimbingan wahyu ilahi yang wajib kita patuhi dan teladani.

Sidang jemaah yang dikasihi Allah,

Sesungguhnya nikmat teragung yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita adalah Iman dan Islam. Ia adalah hasil pengorbanan dan perjuangan Baginda SAW bersama para sahabatnya sejak 1400 tahun yang lalu. Bermula daripada golongan minoriti yang ditindas sehingga akhirnya berkembang membentuk kerajaan dan empayar yang menerajui tamadun dunia untuk tempoh ratusan tahun. Malah kita pada hari ini cukup berbangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. 


Namun, apakah kita benar-benar menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola dan contoh ikutan? Adakah ahli keluarga dan masyarakat kita mengamalkan gaya hidup muslim seperti Nabi SAW dan para sahabat? Lebih mendukacitakan, generasi masa kini hanya sekadar mengenali nama dan mendakwa mencintai Baginda SAW, tetapi tidak pula mengamalkan sunnah Baginda SAW dalam kehidupan. Sedangkan Allah SWT berfirman menerusi surah Ali ‘Imran, ayat 31:

Bermaksud: “Katakanlah (wahai Muhammad): “Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.”

Jika kita tidak merasa rindu dan kasih terhadap Baginda SAW di dalam jiwa, bagaimana mungkin kita mampu mengamalkan dan memperjuangan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Bagaimana pula mahu mendambakan syafaat Baginda di akhirat kelak. Ingatlah kecintaan kepada Baginda SAW bukan sekadar menzahirkan kemarahan apabila Baginda dihina atau sunnahnya dipermainkan, tetapi kecintaan sebenar adalah dengan sentiasa mengamalkan akhlak mulia dan sunnah yang telah ditunjukkan Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman menerusi surah al-Ahzab ayat 21 :

Bermaksud : “Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta dia pula menyebut dan banyak mengingati Allah (dalam masa susah dan senang).”

Muslimin yang dirahmati Allah sekalian,

Antara contoh yang kita boleh teladani dalam kehidupan Rasulullah SAW ialah sifat rahmah dalam menyantuni ahli keluarga. Meskipun Baginda SAW berada dalam kesibukan sebagai pemimpin umat Islam, Baginda SAW tetap meletakkan keluarga sebagai keutamaan. Baginda sentiasa membantu melaksanakan kerja-kerja rumahtangga dan sering berbincang bersama isteri-isteri baginda sebelum membuat sesuatu keputusan. Baginda bersikap lemah lembut serta sering bergurau senda, tidak mudah marah apatah lagi memukul isteri dan Baginda juga merupakan seorang bapa yang penyayang lebih-lebih lagi terhadap anak perempuan. Imam al-Tirmizi telah meriwayatkan hadith daripada Aisyah RA bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:

Maksudnya: “Orang yang terbaik dalam kalangan kamu adalah orang yang paling baik (perilakunya) terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik dalam kalangan kamu terhadap keluargaku.”

Begitulah sewajarnya, rahmah itu bermula daripada dalam diri dan diterjemahkan kepada ahli keluarga sebelum disebarkan kepada masyarakat.

Hadirin Muslimin yang dimuliakan,

Sebagai seorang rasul yang membawa rahmat, Rasulullah SAW benar-benar telah mempamerkan rahmah dalam kehidupan Baginda. Dalam pergaulan seharian, Baginda SAW tidak pernah mencerca, mengutuk, menghina, dan melaknat golongan yang bukan Islam dalam dakwah Baginda. Imam Muslim r.h. telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah RA, beliau menceritakan:

Bermaksud: “Rasulullah SAW diminta : “Ya Rasulullah, doakan kebinasaan ke atas kaum musyrikin.” Lantas Baginda SAW menjawab: “Sesungguhnya aku diutus bukan sebagai pelaknat, tetapi sebagai pembawa rahmat.”

Demikianlah ketinggian budi pekerti Baginda SAW yang perlu kita contohi dalam kehidupan seharian. Ungkapan rahmat kepada sekalian alam merangkumi hidayah, kebaikan dan keadilan Islam ke seluruh alam. Setiap makhluk akan merasai kesempurnaan rahmat ini tanpa ada sesuatu pun yang tersisih daripada limpahan kasih tersebut.

Sedarlah betapa usaha-usaha menyatupadukan warganegara Malaysia yang berbilang kaum dan agama bukanlah semata-mata tanggungjawab pemerintah. Ia adalah tanggungjawab setiap warganegara lebih-lebih lagi kita umat Islam yang menjadi pengikut Nabi yang membawa rahmat. Sewajarnya kitalah warga yang menitikberatkan perdamaian dan perpaduan antara anggota masyarakat untuk meninggikan syiar Islam. Sesungguhnya Islam adalah agama yang syumul dan agung yang sewajarnya sentiasa dipelihara keindahannya oleh setiap umat Islam.

Sidang hadirin yang dikasihi sekalian,

Kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini ialah:

Pertama: Kita hendaklah bersyukur dengan anugerah Islam dan iman hasil pengorbanan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam.

Kedua: Kita hendaklah berusaha bersunguh-sungguh meneladani sirah Rasulullah SAW dan mengamalkan sunnah yang telah ditunjukkan Baginda.

Ketiga: Kita dituntut menyantuni seluruh manusia termasuk yang bukan Islam dengan akhlak baik bagi mempamerkan kemuliaan Islam.

Marilah sama-sama kita hayati firman Allah SWT dalam surah al-Anbiya’, ayat 105-107:

Bermaksud : “Dan demi sesungguhnya, Kami telah tulis di dalam kitab-kitab yang Kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Luh Mahfuz; “Bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaKu yang soleh.” Sesungguhnya al-Quran ini mengandungi keterangan-keterangan yang cukup bagi orang-orang yang (cita-citanya) mengerjakan ibadah (kepada Allah dengan berilmu). Dan tiadalah kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.”

Muat turun khutbah

 

 

SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH SEKALIAN,

Saya berpesan kepada diri saya dan menyeru sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah kita meningkatkan ketaqwaan ke hadrat Allah S.W.T, dengan mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba Allah yang terbaik, beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat.

Ajaran Islam menitikberatkan tentang amanah dan tanggungjawab orang dewasa terhadap kanak-kanak. Jesteru, mimbar pada hari ini akan membicarakan tajuk khutbah “PELIHARA HAK ASASI KANAK-KANAK”.

HADIRIN YANG DIRAHMATI ALLAH,

Kanak-kanak adalah anugerah dan amanah yang diberikan oleh Allah S.W.T kepada hambanya. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan hak dan kebajikan mereka sentiasa dipelihara. Mereka adalah bakal pewaris yang akan membangunkan negara dan menyebarkan syiar Islam pada masa hadapan.

Secara umumnya, Islam merujuk kanak-kanak sebagai seseorang yang belum baligh. Di dalam konteks Malaysia, kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Akta Kanak-Kanak 2001 dan diterimapakai di peringkat antarabangsa. Walau apa pun maksud yang diguna pakai, perlindungan dan perkembangan seorang kanak-kanak adalah bergantung kepada orang dewasa.

Tempoh untuk mencapai tahap kematangan yang sempurna untuk kanak-kanak adalah bergantung sepenuhnya kepada orang dewasa untuk membuat keputusan ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan mereka. Oleh itu, golongan dewasa mempunyai pengaruh besar dalam pembentukkan peribadi kanak-kanak, sama ada membesar dengan identiti yang terpuji atau sebaliknya. Sebagaimana Firman Allah S.W.T. dalam Surah Al-Syur’ara’, Ayat 132 hingga Ayat 135:

Bermaksud: “Dan berbaktilah kamu kepada Allah yang telah menolong kamu dengan pemberian nikmat-nikmatNya yang kamu sedia mengetahuinya. Diberinya kamu binatang-binatang ternak, serta anak-pinak (yang ramai). Dan taman-taman (yang indah permai) serta mata air-mata air (yang mengalir). Sesungguhnya aku takut, (bahawa) kamu akan ditimpa azab seksa hari yang besar (huru-haranya)”.

Ayat ini menjelaskan bahawa segala anugerah Allah kepada kita berupa ilmu pengetahuan, haiwan ternakan, ladang pertanian, mata air dan lain-lain termasuklah kanak-kanak adalah merupakan ujian kepada kita. Sama ada ia membawa kepada taqwa kepada Allah atau sebaliknya. Hak-hak mereka mestilah ditunaikan dan diberikan perhatian sewajarnya. Islam amat menitikberatkan perihal kemaslahatan kanak-kanak. Abdullah bin Amr’ ra meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

“Orang-yang tidak bersikap belas kasihan terhadap kanak-kanak dan tidak tahu (menunaikan) hak orang-orang tua, maka dia bukan daripada kalangan kami”.


(Riwayat Abu Dawud dan Ahmad)

Justeru, semua pihak harus menyedari dan memainkan peranan bagi memastikan kanak-kanak sentiasa dipelihara dan dilindungi daripada sebarang bentuk pengabaian, penderaan, diskriminasi dan eksploitasi yang akan menjejaskan proses pembesaran mereka. Kanak-kanak juga mempunyai hak yang sama dengan manusia dewasa yang perlu dihormati seperti hak kepada kerahsiaan peribadi, tidak dimalukan di khalayak ramai, tidak dianiaya, didera secara fizikal, mental dan emosi.

SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH SEKALIAN,

Islam merupakan sebuah agama yang sejahtera dan melarang seseorang daripada mencederakan orang lain tanpa sebarang alasan terutamanya kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak adalah satu bentuk pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka.

Perlindungan ke atas kanak-kanak tidak akan dapat dipenuhi selagi kita tidak menyelesaikan pelbagai bentuk penderaan, keganasan dan eksploitasi yang akan menafikan atau mengancam hak kanak-kanak untuk mendapatkan penjagaan oleh ibu bapa, pendidikan, penjagaan kesihatan, rekreasi dan sukan, serta kebebasan untuk meluahkan buah fikiran mereka.

Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) berkenaan dengan kes kesalahan penderaan kanak-kanak pada tahun 2018, sebanyak 281 kes melibatkan kanak-kanak lelaki dan 175 kes kanak-kanak perempuan. Majoriti kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan adalah di antara umur 1-7 tahun dengan sebanyak 207 kes. Selain itu, setiap tahun kes penderaan kanak-kanak semakin meningkat dan perkara ini sangat membimbangkan sekiranya perkara ini tidak ditangani.

Mengenai penjagaan kesihatan kanak-kanak di Malaysia, beberapa laporan antarabangsa telah dikeluarkan berkenaan masalah kanak-kanak di Malaysia yang kurang nutrisi. Menurut Laporan Kesihatan Sedunia (WHO) mendapati bahawa 17.7 peratus kanak-kanak dan remaja antara usia 5 hingga 19 tahun mengalami masalah pertubuhan terbantut. Manakala berdasarkan Kajian Nutrisi Kanak-Kanak Malaysia, satu daripada tiga keluarga di Malaysia mengalami kekurangan nutrisi penting. Ia jelas menunjukkan bahawa isu kanak-kanak di Malaysia yang mengalami kekurangan nutrisi agak serius.

Menurut Artikel 24 Konvensyen mengenai Hak Kanak-Kanak telah menyatakan bahawa setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk mendapatkan standard penjagaan kesihatan dan perubatan yang paling tinggi dan menjadi tanggungjawab negara untuk menyediakan sistem rawatan terbaik untuk mereka.

HADIRIN YANG DIRAHMATI ALLAH,

Isu perkahwinan kanak-kanak di Malaysia masih diperdebatkan sehingga hari ini. Terdapat kajian yang mengatakan bahawa faktor perkahwinan kanak-kanak di Malaysia berlaku bukan kerana maslahah tetapi disebabkan keterlanjuran dan keinginan menutup aib atau maruah keluarga yang tercemar. Walaupun dalam Islam membenarkan perkahwinan kanak-kanak namun ibu bapa harus melihat kepentingan yang terbaik demi masa depan anak-anak mereka. Selain itu, menurut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menyatakan bahawa komplikasi dan kematian yang lebih tinggi akibat daripada kehamilan melibatkan remaja perempuan di antara 10 ke 19 tahun berbanding wanita yang berumur 20 ke 24 tahun.

Jesteru itu, ibu bapa hendaklah memainkan peranan penting dalam melindungi kanak-kanak. Perkembangan fizikal dan mental seseorang kanak-kanak harus diambil berat dalam memastikan kanak-kanak dapat membesar dengan sempurna.

Ibu bapa juga seharusnya menjadi contoh teladan yang utama kepada kanak-kanak dengan melayani mereka dengan penuh kasih sayang dan perasaan hormat serta memastikan mereka diberikan keperluan hidup yang mencukupi.

SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH SEKALIAN,

Kesimpulan yang boleh diambil daripada khutbah Jumaat pada hari ini adalah:

Pertama: Kanak-kanak adalah anugerah Allah SWT sebagai penyambung zuriat dan keturunan.

Kedua: Kanak-kanak berhak mendapat pendidikan, penjagaan kesihatan, perlindungan dan sebagainya.

Ketiga: Pemimpin dan masyarakat memainkan peranan penting dalam memelihara hak asasi kanak-kanak.

Muat turun khutbah

 

 


MA’ASYIRAL MUSLIMIN RAHIMAKUMULLAH

Kehidupan yang singkat di dunia ini adalah peluang keemasan bagi manusia untuk berbuat baik, sama-samalah kita semua mentarbiah diri menjadi orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dengan memperbanyakkan amal soleh, beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 97:

Maksudnya:“Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan, sedang dia beriman, maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik; dan sesungguhnya Kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan.”

HADIRIN JEMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH SWT,

Mari kita bermuhasabah serta mempertingkatkan keimanan dan memperkukuhkan ketaqwaan kita terhadap Allah SWT Rabbul Jalil agar kita sentiasa dapat mentarbiyyah diri dan nurani menjadi muslim yang mukmin yang sentiasa beramal soleh. Selawat dan salam ke persada junjungan besar Nabi Muhammad SAW insan yang mengajak kita ke arah Nur Allah, menjadi qudwah yang hasanah, pemimpin yang tidak pernah sejenakpun membiarkan umatnya terpesong arah dari jalan kebenaran, yang sentiasa membentuk, sentiasa mengingatkan, sentiasa menjelaskan kepada kita sama ada melalui perkataan mahupun perbuatan, sentiasa mendorong kita lebih hampir kepada rahmat Allah SWT serta sentiasa bersyukur yang tiada penghujung terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini.

JAMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH SWT,

Mereka yang sentiasa mengingati serta menghargai segala nikmat yang diberikan oleh
Allah SWT adalah dianggap orang yang bersyukur, sepertimana yang dinyatakan oleh baginda Muhammad SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bermaksud:

“Sesiapa yang diberi sesuatu kebaikan hendaklah dia mengingatinya. Siapa yang mengingatinya dia akan dianggap bersyukur dan siapa yang tidak mengenang budi yang telah diberi dia adalah dianggap sebagai kufur nikmat “ .

Demikian juga Allah SWT menegaskan dalam surah Luqman ayat 12:

Yang bermaksud:“ Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur terhadap dirinya dan mendapat faedah darinya dan sesiapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji " .

JEMAAH JUMAAT YANG DIKASIHI ALLAH SWT,

Sungguhpun demikian masih ramai dikalangan kita yang tidak tahu bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang kita kecapi selama ini. Kerana dengan tidak bersyukurlah akan hadir penyakit hati dalam diri. Kerana tidak bersyukurlah akan lahir sikap hasad dengki dalam diri. Kerana tidak bersyukurlah akan berlaku fitnah dan segala perkara-perkara yang bejat dan jahat. Membawa kepada kekufuran, membawa kepada perpecahan, pergaduhan, kehancuran, kelemahan umat Islam sendiri. Fitnah akan tersebar luas, dan semakin membakar kedamaian. Fitnah terletak di hujung jari hanya dengan menyentuh punat-punat huruf pada telefon atau komputer, fitnah lebih pantas dari air yang mengalir dan dari cahaya yang memancar.

JEMAAH JUMAAT YANG DILINDUNGI ALLAH SWT,

Ingatlah, orang yang tidak tahu bersyukur akan sentiasa gundah hatinya, resah jiwanya melihat kedamaian dan utuhnya kesatuan dikalangan kita. Orang yang tidak bersyukur akan sentiasa mengintai peluang dan ruang untuk membakar dan memusnahkan keamanan yang kita nikmati.

Ingatlah…….

Jika kita berbalah dan terpengaruh dengan hasutan, kita akan musnah.

Jika kita berbalah sesama sendiri musuh agama akan memusnahkan kita dan mereka ini semakin dekat dan hampir hanya menanti masa untuk menghancurkan apa juga yang kita miliki hari ini di sini di atas langit ini di lapang bumi Negara kita ini sama ada nikmat keamanan, nikmat persaudaraan, nikmat kesatuan. Dan bila semuanya sudah musnah, bila kita sudah hancur berpecah, bila kita sudah melihat tiada lagi nikmat yang hadir, bila kita melihat bumi kita merah seperti Palestine, Syria, Iran dan Iraq, barulah kita mungkin mengerti makna bersyukur, barulah kita mula sedar bahawa di sini lahirnya sebuah cinta Tanah Airku Malaysia.

JEMAAH JUMAAT YANG DIBERKATI ALLAH SWT,

Sayugia perlu diketahui bahawa bersyukur bukan sekadar ungkapan Alhamdulillah atau sekadar ucapan terima kasih tetapi mempunyai makna yang amat luas. Kita pertahankan persaudaraan kita adalah bersyukur, mempertahankan keamanan yang kita kecapi hari ini adalah bersyukur. Kita tentang, kita tolak golongan yang ingin memecahbelahkan kita adalah bersyukur, kita usir fahaman-fahaman salah, dakyah dan sarap fitnah demi perpaduan adalah bersyukur, kita bersatu mempertahankan negeri dan negara tercinta kita Malaysia adalah bersyukur.

Firman Allah SWT:

Yang bermaksud:“ Dia yang memberikan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati tetapi hanya sedikit sahaja dari kamu yang bersyukur “ . (Al Mukminun ayat 78)

JEMAAH JUMAAT SEKALIAN,

Anjuran agar sentiasa bersyukur bukanlah suruhan yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Tuntutan agar kita bersyukur kerana ada ganjaran yang amat besar menanti kita. Yakinlah bahawa melalui bersyukur hidup kita akan bertambah makmur, kerana Allah SWT akan menambah nikmat bagi golongan yang bersyukur.

Firman Allah SWT:

Yang bermaksud:“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.(S. Ibrahim:ayat 7)(S. Ibrahim; ayat 7)

JEMAAH JUMAAT SEKALIAN,

Adakah kita ingin hidup dalam keadaan ketakutan. Adakah kita ingin melihat keluarga kita hidup dalam ketakutan. Adakah kita ingin melihat setiap hari di tempat kita heboh dengan rusuhan, kecoh dengan pergaduhan, riuh dengan pembunuhan.

Tanpa bersyukur pada nikmat yang kita kecapi hari ini kita pasti akan musnah.

Dengan itu, mari kita bersama menjaring kembali ukhuwah sesama kita, kita jalin kembali tali persaudaraan kita yang sudah agak renggang dan semakin menjauh semoga rahmat Allah akan melindungi diri, keluarga dan bumi tercinta ini dalam hayat kita selamanya.

Muat turun khutbah

 

 

Bilangan Pelawat

309879
TodayToday1
YesterdayYesterday0
This WeekThis Week1
This MonthThis Month1
All daysAll days309879

Peta Lokasi

 

Alamat Perhubungan

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah

Tingkat 3, 9 dan 10, Blok A, Wisma MUIS, Beg Berkunci 103,

88737 Kota Kinabalu, Sabah.

088 - 522 222

088 - 233 573 / 088 - 248 324

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkaitan laman web ini, sila klik pada link email dibawah:

webmaster@jheains